Prijzen Regenwaterinstallatie

Wat kost een Regenwaterinstallatie?

Een eerste vraag is, hoe groot moet je regenwaterput zijn? De grootte van het regenwaterreservoir bereken je volgens de Vlaamse voorschriften aan 50 liter per vierkante meter dakoppervlak.

Het maximum toegelaten volume is 10.000 liter. 

Het Pompsysteem

De pompkeuze is afhankelijk van het type woning waarover het gaat, de plaats van de put ten opzichte van de woning, en je eigen wensen.

Hoe groter de afstand die je moet overbruggen en hoe meer aangesloten apparaten, en dus ook een hoger vermogen, hoe hoger de prijs zal zijn. Je kan ook kiezen voor een bijvulsysteem die je regenput bijvult met stadswater wanneer nodig. Voor zo’n pompsysteem betaal je €250,00 á €300,00 extra.

Een Omschakelsysteem

Wens je een systeem voor de automatische omschakeling naar kraantjeswater als het water in de regenput te laag staat? dit systeem vult de regenwaterput niet bij met stadswater, maar heeft een eigen kleiner reservoir in de woning dat enkel in dringende nood bij verbruik wordt geactiveerd.

regenwaterrecuperatie
Regenwater systeem controle

Installatiekosten

De kosten voor de plaatsing een regenwaterrecuperatie installatie zijn moeilijk te bepalen omdat dit afhankelijk is van de situatie. Gaat het over nieuwbouw of renovatie, is de plaats makkelijk te bereiken, zijn er veel graafwerken nodig, …?

Bij renovatie liggen de installatiekosten meestal wel hoger door intensievere werken zoals de vervanging van leidingen en dus ook meer breekwerk. De kosten van het materiaal dat nodig is voor de installatie zoals de buizen, zijn beperkt.

Verplichte keuring

Vóór je een waterinstallatie in gebruik neemt, moet de waterleverancier het systeem nakijken. De keuring van de binneninstallatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van het drinkwater niet wordt aangetast in de sanitaire installaties van de woning. Deze twee moeten strikt gescheiden blijven.

De prijs van de keuring is afhankelijk van uw gemeente en ligt rond de €130,0

Onderhoudskosten

Eigenlijk heeft een regenwaterrecuperatiesysteem niet veel onderhoud nodig, waardoor de onderhoudskosten beperkt zijn. Je moet enkel het eventueel bezonken slib van de bodem verwijderen en de filter 3 à 4 keer per jaar kuisen, zeker bij het vallen van de bladeren en de komst van de lente.”

Interesse? Vraag een vrijblijvende prijsofferte!