Veelgestelde vragen over Regenwater recuperatie

Het wat en waarom van Hemelwaterrecuperatie

Regenwaterrecuperatie (ook wel hemelwaterrecuperatie genoemd) is het hergebruik van regenwater voor diverse doeleinden. Zo kan het verbruik van leidingwater beperkt worden. In plaats van ‘regenwater’ spreekt men vaak van ‘hemelwater’, omdat het opgevangen water ook van gesmolten sneeuw en hagel afkomstig kan zijn. Regenwater valt voor iedereen gratis uit de hemel. Hoewel regenweer misschien niet aangenaam is, zorgt het er wel voor dat uw regenwaterreservoir gevuld blijft.

Het opvangen en hergebruiken van regenwater is een doeltreffend middel om te besparen op het kostbare drinkwater dat uit grondlagen wordt opgepompt. Bovendien worden het rioleringsstelsel en de waterzuiveringsinstallaties efficiënter gebruikt als men hemelwater zoveel mogelijk gescheiden afvoert. Om te komen tot een duurzame samenleving, is het noodzakelijk dat we met zijn allen zoveel mogelijk regenwater opslaan en hergebruiken. Er zijn talrijke toepassingen waarvoor u regenwater veilig kunt inzetten, en dit volledig kosteloos! Hemelwaterrecuperatie is niet alleen goed voor uw portemonnee, ook voor het milieu doet u er goed aan.

Een gezin van vier personen verbruikt jaarlijks gemiddeld zo’n 200.000 liter water. Ongeveer de helft daarvan kan gratis verkregen worden door ook regenwater te gebruiken voor bepaalde toepassingen. U kan jaarlijks zo’n EUR 450 besparen.

In Vlaanderen is het plaatsen van een regenwaterreservoir voor nieuwbouwwoningen en voor woningen die grondig gerenoveerd worden, verplicht. De eigenaar wordt verondersteld om dit opgevangen en gefilterde regenwater zoveel mogelijk te gebruiken voor allerlei toepassingen

Ja. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië geven verschillende gemeenten een subsidie aan inwoners die een regenwaterinstallatie laten plaatsen en die hun hemelwater gescheiden afvoeren.

U kunt regenwater gebruiken voor toepassingen zoals:

  • het doorspoelen van het toilet
  • het wassen van kledij
  • het wassen van de auto
  • het reinigen van vloeren, ramen, opritten en de rest van uw woning
  • het besproeien van het gazon en de rest van de tuin

Regenwater is niet geschikt voor alle toepassingen. Om te drinken of om er eten mee te bereiden, mag u bijvoorbeeld geen regenwater gebruiken. Ook voor uw persoonlijke hygiëne gebruikt u best geen regenwater. Het water kan bacteriën of microben bevatten. Sluit dus uw bad, douche of wastafel het best niet aan op regenwater. Mits een grondige filtering met geavanceerde filtersystemen kan het eventueel om te douchen of te baden.

Neen, of in elk geval heel weinig. Dat is een groot voordeel ten opzichte van leidingwater, dat in bepaalde regio’s veel kalk kan bevatten. Daarom zal regenwater de leidingen niet doen dichtslibben en na het poetsen geen strepen achterlaten op uw ramen of uw auto.

Regenwater bevat weinig of geen kalk. Als u regenwater gebruikt voor uw wasmachine, hebt u hierdoor een kleinere hoeveelheid wasmiddel nodig, wat het milieu ten goede komt.

Als we met zijn allen meer regenwater zouden gebruiken, verkleint het risico dat de riolen overstromen bij hevige regenval. Zo worden de waterzuiveringsinstallaties minder belast door besmet grondwater en kunnen overstromingen en grondverzakkingen voorkomen worden.

Als u bijvoorbeeld uw wasmachine en uw toilet hebt aangesloten op een regenwaterreservoir, moet u steeds over dat water kunnen blijven beschikken. Als het al een tijd niet meer heeft geregend, zult u daarom uw regenwaterreservoir moeten bijvullen met leidingwater. U hoeft niet de volledige tank te vullen met leidingwater, alleen de hoeveelheid die u denkt nodig te hebben tot de volgende regenbui. Er bestaan systemen die de regenwatertank automatisch bijvullen.

Regenwater kan licht zuur zijn. Daarom kan regenwater metalen leidingen aantasten. Als het mogelijk is, installeert u dus beter leidingen in kunststof in plaats van in metaal.

Er kunnen over het algemeen drie soorten reservoirs voor regenwater onderscheiden worden: reservoirs die ter plaatse gemetst of in beton gegoten worden. Bv. In een kelder. Betonnen reservoirs die men op voorhand maakt en nadien ingraaft en reservoirs uit kunststof. Die laatste kunnen ook ingegraven worden.

Het systeem bestaat uit vier grote delen: een voorraadtank, een pomp met zuigleiding en keerklep, één of meerdere filters en leidingen naar de verbruikspunten.

In geen geval! Dit is wettelijk ten strengste verboden. Omdat regenwater micro-organismen kan bevatten en niet geschikt is als drinkwater, mag het nooit in contact komen met leidingwater. Ook een tijdelijke verbinding wordt niet toegestaan.

In Vlaanderen moet een regenwaterinstallatie gekeurd worden. Het plaatsen van een regenwatersysteem wordt beschouwd als een grondige wijziging van het waterleidingsysteem in uw huis, en hiervoor is volgens de Vlaamse wetgeving een keuring vereist.

Het belang van een goede regenwaterinstallatie

Ook gebruikmaken van gratis hemelwater en het hoge bedrag van uw waterfactuur drastisch laten dalen? Neem dan contact op met een professionele installateur van recuperatiesystemen en laat u goed inlichten over de mogelijkheden.