Soorten Regenwater recuperatie systemen

Verschillende soorten regenwater recuperatie systemen

Er zijn een aantal soorten regenwaterrecuperatiesystemen, elk met hun specifieke eigenschappen.

1. Recuperatiesysteem met gedwongen watercirculatie

Dit is het populairste systeem. Het wordt gekenmerkt door een reservoir (of regenput) dat zich onder de gebruikerspunten bevindt. Concreet betekent dit dat het reservoir waarin het regenwater wordt opgeslagen, zich onder de grond bevindt. Het regenwater wordt in dit geval aangevoerd door een waterpomp, vandaar de naam, gedwongen.

2. Recuperatiesysteem met natuurlijke watercirculatie

Dit recuperatiesysteem wordt minder vaak gebruikt. Het reservoir bevindt zich in dit geval hoger dan de punten waarop het gebruikt wordt, waardoor het dankzij de zwaartekracht naar beneden stroomt en zo gebruikt kan worden. De reden waarom dit minder vaak voorkomt is eenvoudigweg omdat de infrastructuur van de meeste gebouwen dit niet toelaat.

Regenwaterrecuperatiesysteem: Twee Fasen

In de eerste fase van het systeem wordt het regenwater met behulp van een zogenaamde voorfilter verzameld voor distributie. Vervolgens wordt het water gedistribueerd naar de plaatsen waar water nodig is. Dit gebeurt door middel van een waterpomp, een aanzuigleiding en een verdeelleiding.

Over het algemeen zijn er drie verschillende types reservoirs:

– Een gemetst of in beton gegoten reservoir in de kelder: een deel van de kelder wordt
dan gebruikt om regenwater op te slaan.

– Een prefab betonnen put. Deze put wordt in de grond gegraven en er gaat van 1500 tot wel
20.000 liter water in!

– Een kunststof prefab tank. Dit type reservoirs worden meestal ook ingegraven. Dergelijke
tanks kunnen tot 9000 liter water bevatten.